Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » H 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 6 Δεκεμβρίου
H 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 6 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     02 –  12  –  2022  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.        23043 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 23η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  6  Δεκεμβρίου  2022 ημέρα  Τρίτη και με ώρα 18:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α.Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.     

 Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών & διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 2.     

Χαρακτηρισμό ξενοδοχειακής επιχείρησης "ATHINA STUDIOS" Παλαιόκαμπος ως εποχιακή

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.     

Μείωση από  Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων  λόγω αναπηρίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.     

Απαλλαγή απόρων Δημοτών από Δημοτικά Τέλη και Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω ΚΕΑ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.     

 Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων

ΜΑΚΡΗΣ

  1. 6.     

 Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Έτους 2023

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης