Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου
Η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     07 –  12  –  2022  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    23308      

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 25η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  12  Δεκεμβρίου  2022 ημέρα  Δευτέρα  και με ώρα 20:00, για την λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μεσσήνης για το έτος 2023

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης