Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 27η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
Η 27η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΜΕΣΣΗΝΗ     16 –  12  –  2022  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.         24159

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                             

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 27η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  21  Δεκεμβρίου  2022 ημέρα  Τετάρτη  και με ώρα 17:45, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α.Α         

  ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.     

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Μεσσήνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το υπ’  αριθ. 80596/2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 2.     

Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τις εγγραφές –επανεγγραφές & διαγραφές στους παιδικούς σταθμούς / βρεφονηπιακό σταθμό  του Δήμου Μεσσήνης

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 3.     

Εισήγηση Παραχώρησης  χρήσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μεσσήνης στον Γυμναστικό Σύλλογο Μεσσήνης 27-28 & 29/12/2022.

ΜΑΚΡΗΣ

  1. 4.     

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος -Προϋπολογισμού έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης