Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 10 π.μ.
Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 10 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Μεσσήνη     05 – 11  –  2020   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ :     21868

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, την  9η  Νοεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα     και ώρα  10:00 π.μ    στο Δημοτικό Κατάστημα, όπου θα γίνει η  35η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) με τα εξής θέματα:

1.              Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο  «Αλλαγή διαρρύθμισης και αλλαγή χρήσης του κτιρίου Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. σε κτίριο δημοτικής βιβλιοθήκης και δημοτικού ωδείου», στην Α.Π. 16401/28.08.20  Πρόσκληση ΑΤ07 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Αξιοποίηση του Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων.
2.              Γνωμοδότηση αναφορικά με τη χορήγηση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο όπως παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 11ης Νοεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο και εκπροσωπήσει το Δήμο Μεσσήνης ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία κατά του αναιρεσείοντα κατηγορουμένου Αριστείδη Φλώρου, με σκοπό την απόρριψη της από 13-3-2020 αιτήσεώς του για αναίρεση της υπ. αρ. 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019, 618/2019 απόφασης του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
3.              Έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΦΙΛΤΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ ”.
4.              Απαλλαγή υπολόγου.
5.              Ορισμός υπολόγου για ταχυδρομικά τέλη.
6.              Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
7.              Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος