Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 8η δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
Η 8η δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη     26 –11  – 2020 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:   23300

 Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (8η συνεδρίαση) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’) στις  30  Νοεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης την 10:00  και λήξη την 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

1.              Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη συμβολή των οδών της περιφερειακής οδού Σωτ.Πατατζή και 7ΗΣ Επαρχιακής Οδού.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος