Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 17 Ιανουαρίου
Η 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 17 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     12  – 01 –  2024   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.        846

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                       

ΠΡΟΣ:

 1. A.   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 1. B.   Δήμαρχο  

κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο                                           

Κοιν:

 1. Πρόεδροι  Δημοτικών Κοινοτήτων

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                              

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, στις 17 -01- 2024  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:30, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ    17/01 /2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ    846/12 - 01 – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23)

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Μεσσήνης στους όρους και συμφωνίες της από 31-10- 2023 Σύμβασης Δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού για το Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2-16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Σύσταση   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης
 2. Σύσταση   Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής  Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης
 3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 4. Τροποποίηση της υπ’  αρ.  512/2011 απόφασης ΔΣ «καθορισμός προϋποθέσεων παροχής βραβείων σε πρωτεύσαντες μαθητές του Δήμου Μεσσήνης που εισάγονται στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
 5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών & διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & τον Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

 ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1.  Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 2. Μείωση από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 3. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 έτους 2024
 4. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2024.
 5. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 και το άρθρο 186 του Ν. 3463/2006 έτους 2024
 6. Ορισμός - Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
 7. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων

 ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1.  Ορισμός εκπροσώπων  για τη συγκρότηση επιτροπής για α) καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλαζ, β) εξέτασης αιτημάτων περί ταχύπλοων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και γ)  για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων η πλοίων.
 2.  Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Μεσσήνης
 3. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
 4. Εκλογή αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καλαμάτας-Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ