Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 7η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 23 Μαΐου
Η 7η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 23 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    17    05 –  2024   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     10000

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

             

 

ΠΡΟΣ:

  1. A.   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

  1. B.   Δήμαρχο 

κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο                                           

 

  Γ. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

 

                                   

                                              

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην  7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, στις 23 - 05 - 2024  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00 για την λήψη απόφασης  στο μοναδικό  Θέμα  της ημερήσιας διάταξης:    Έγκριση απολογισμούισολογισμού  Δήμου  Μεσσήνης   έτους 2022 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ