Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 30 Σεπτεμβρίου
Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 30 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ      25 –  08  –  2023  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       17342

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                              

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                                            Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010, στις 30 Αυγούστου 2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α.Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.     

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Μεσσήνης κατά το σχολικό έτος 2023-2024

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 2.     

Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τις εγγραφές –επανεγγραφές & διαγραφές στους παιδικούς σταθμούς / βρεφονηπιακό σταθμό  του Δήμου Μεσσήνης

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 3.     

Εισήγηση για λήψη Απόφασης σχετικά με την προσκύρωση τμήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Μεσσήνης στην ιδιοκτησία του Νικολόπουλου Απόστολου & Λουκά Σταυρούλας στο Ο.Τ. 228 του Ρ.Σ. Μεσσήνης, μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 4.     

Καταγγελία μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων κοινόχρηστού χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.     

Επιστροφή παραχωρηθέντων αυτοκινήτων από την Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ στον Δήμο Μεσσήνης

 

  1. 6.     

Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.     

Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω απορίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.     

Έγκριση χώρου παρουσίασης αγροτικών-γεωργικών μηχανημάτων και αγροτικού – γεωργικού εξοπλισμού.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 9.     

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ισογείου διαμερίσματος επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης  8 στην Αθήνα (Πατήσια)

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

10.  

Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

11.  

Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση νέων παροχών περιορισμένου χρόνου ισχύος  55 KVA (No 4) για την σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης για την εμποροπανήγυρη από την ΔΕΔΔΗΕ.

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

12.  

Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μαυρομματίου από την ΔΕΔΔΗΕ.

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

13.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

14.  

Έγκριση παράτασης για το έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

15.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Φύκιρης