Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου
Η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    31    05 –  2024   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    11070  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

           

 

ΠΡΟΣ:

 1. A.   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. B.   Δήμαρχο 

κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο                                           

 

  Γ. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

 

                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην  9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, στις  05 - 06 - 2024  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ     05/06 /2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ    11070 / 31 - 05  – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23)

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. 1.     

Έγκριση παραχώρησης χώρου Ιεράς Μονής  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  Βουλκάνου για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης

 1. 2.     

Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανήγυρης Μεσσήνης.

 1. 3.     

Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου

 1. 4.     

Έγκριση της 103/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής «Έγκριση για θέση περιπτέρου»

 1. 5.     

Μείωση από  Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων

 1. 6.     

Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων

 1. 7.     

Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου πρασίνου πλατείας Πεταλιδίου.

 1. 8.     

Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ

 1. 9.     

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2024

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος -Προϋπολογισμού έτους 2024

11.  

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ»  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

12.  

 Προσκύρωση τμήματος της δημοτικής οδού Μητροπέτροβα με ΚΑΕΚ 36166ΕΚ00005 στο οικόπεδο ιδιοκτησίας ΖΑΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ 361660269005 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 220 εντός του σχεδίου πόλης Μεσσήνης

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

13.  

Έγκριση της 5/2024 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης  

14.  

  Έγκριση της 6/2024 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης