Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 8η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου
Η 8η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη    15– 03  –  2024     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :    5252

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

 

Προς:   Μέλη Δημοτικής Επιτροπής 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 8η/2024 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 20 Μαρτίου  2024 ημέρα  Τετάρτη  και με ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018  και το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α’/6-10-2023) για τη λήψη απόφασης  στα συννημένα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ  20 /03 /2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ    5252/15- 03 – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(σύμφωνα με τις διατάξεις της  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018  και το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α’/6-10-2023))

α/α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. 1.            

Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 2025-2028 

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

****************

 1. 2.            

Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και  της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ -ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»,  ως προς την αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (άρθρο 7), μετά την αλλαγή στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 1. 3.            

Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και  της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» ως προς την αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (άρθρο 7), μετά την αλλαγή στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 1. 4.            

Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και  της      Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης  με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» ,  ως προς την αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (άρθρο 7), μετά την αλλαγή στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 1. 5.            

Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης  με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 7η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ: ΜΕΣΣΗΝΗ – ΕΥΑ - ΛΑΜΠΑΙΝΑ»,  ως προς την αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (άρθρο 6), μετά την αλλαγή στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 1. 6.            

Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και  της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»,  ως προς την αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (άρθρο 7), μετά την αλλαγή στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

*****************

 1. 7.            

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 8.            

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΙΚΑΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ – ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 9.            

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

*****************

 1. 10.         

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2024

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.         

Έγκριση δαπανών και κοινόχρηστων ακινήτου Δήμου Μεσσήνης επί της οδού Αναγνωσταρά 8-Μεσσήνη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 12.         

Εξειδίκευση πιστώσεων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 13.         

Μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 14.         

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ