Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου
Η 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    17    05 –  2024   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ            

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

           

 

ΠΡΟΣ:

 1. A.   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. B.   Δήμαρχο 

κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο                                           

 

  Γ. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

 

                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην  8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, στις 23 - 05 - 2024  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:15 για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ    23/05 /2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ        /17 - 05  – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23)

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1. 1.     

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών πυρκαγιών Δήμου Μεσσήνης με την κωδική ονομασία «Ιόλαος 2».

 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. 2.     

Έγκριση Μελέτης « Σχεδιασμός και δράσεις τουριστικής ανάπτυξης Δήμου Μεσσήνης»

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. 3.     

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προσαρμογή κτιρίων στέγασης δημοτικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Μεσσήνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»

 1. 4.     

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ζημιών κλειστού γυμναστηρίου Μεσσήνης»

 1. 5.     

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αθλητικές υποδομές στο αθλητικό κέντρο Λαζαρίνας της Δ.Ε., Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης»

 1. 6.     

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μεσσήνης που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016

 1. 7.     

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδού και κατεδάφιση υφισταμένης υπόγειας διάβασης»

 1. 8.     

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης Κατηγορίας Α στην ιδιοκτησία της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.» από αγροτική οδό, η οποία έχει αναγνωριστεί ως προϋφιστάμενη του έτους 1923, στην εκτός σχεδίου περιοχή με το τοπωνύμιο «Αμπάζι» στη Δ.Ε. Μεσσήνης

 1. 9.     

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος -Προϋπολογισμού έτους 2024

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2024

11.  

 Έγκριση του από 09-05-2024 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 1ο τρίμηνο 2024 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του δήμου στο έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων»

12.  

 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του  2ου  εξαμήνου 2023

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

13.  

 Έγκριση κριτήριων  εγγραφών  και  επανεγγραφών  νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς  Σταθμούς και Βρεφονηπιακό  Σταθμό του Δήμου Μεσσήνης

14.  

 Προκήρυξη  12ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2025

15.  

Έγκριση επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Χατζή « Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΧΑΤΖΗ», για τη διεξαγωγή εκδήλωσης « 3ος Δρόμος Βουφράδος, Κυριακή 01/06/2024

16.  

 Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μαυρομματαίων « Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» για τη διεξαγωγή εκδήλωσης στο Ανδρομονάστηρο 15/06/2024

17.  

Παραχώρηση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης « Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης» ( Στίβο ) στο αθλητικό σωματείο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, για έδρα,  διοργάνωση αγώνων και διεξαγωγή προπονήσεων .