Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου στις 4 μ.μ.
Η 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου στις 4 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    15   03 –  2024   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      5253

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                       

ΠΡΟΣ:

 1. A.   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 1. B.   Δήμαρχο  

κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο                                           

Κοιν:

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                              

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην  5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, στις 20 - 03 - 2024  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ    20/03 /2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ     5253 /15 - 03  – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23)

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. 1.     

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος -Προϋπολογισμού έτους 2024

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. 2.     

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2024

 1. 3.     

 Απαλλαγή βεβαιωμένων  τροφείων

 1. 4.     

Μείωση από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων

 1. 5.     

 Έγκριση πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης, για την περίοδο από 01.10.2023 έως 31.12.2023

 1. 6.     

Έγκριση πρωτοκόλλου του Δέκατου όγδοου (18ου) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.10.2023 έως 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’ 

 1. 7.     

Παροχή γνώμης για παραχωρήσεις αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας για τα έτη 2024 -2025.

 1. 8.     

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Αμφιθέας

 1. 9.     

Tροποποίηση της απόφασης παράτασης της διάρκειας ισχύος του από 29/05/2020 ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσεως οικοπέδου επί της οδού Κολοκοτρώνη 1 στην Μεσσήνη.

10.  

Στέγαση του ΚΕΠ που λειτουργεί στον οικισμό Αγίου Ανδρέα της Δ.Κ. Λογγάς.

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

11.  

Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος- Ετήσιας Έκθεσης για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2024-2025».

12.  

Έγκριση προγράμματος δωρεάν στειρώσεων και εμβολιασμών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Μεσσήνης».

13.  

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης σε τμήμα του Ο.Τ. 217Β που αφορά την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ξυνού Ευσταθίας σύμφωνα με την αριθ. 169/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο Καλαμάτας.

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

14.  

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Μεσσήνης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

15.  

Έγκριση διεξαγωγής διοργάνωσης « 17ος Μαραθώνιος Δρόμος Μεσσήνης 2024

16.  

Έγκριση συνδιοργάνωσης & επιχορήγησης του Συλλόγου Αθλούμενων Μεσσήνης για τη διεξαγωγή του 17ου Μαραθωνίου Δρόμου Μεσσήνης.