Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 21 Φεβρουαρίου
Η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 21 Φεβρουαρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ   16  –02–  2024   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    3026    

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                       

ΠΡΟΣ:

 1. A.   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 1. B.   Δήμαρχο  

κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο                                           

Κοιν:

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                              

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην  4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, στις 21 - 02 - 2024  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:30, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ    21/02 /2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ      3026/ 16 - 02  – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23)

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΎΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 1. 1.     

Έγκριση της υπ. αριθ.7/24   απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μεσσήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) «Αναπροσαρμογή τιμολογίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)»  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. 2.     

Έγκριση πρακτικών επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών & διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & τον Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

 1. 3.     

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Μεσσήνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το υπ’  αριθ. 4665/2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. 4.     

Συμπλήρωση της 22/2024 απόφασης ΔΣ «Σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3463/2006»     

 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. 5.     

Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER στην Π.Ε. Μεσσηνίας, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020.

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. 6.     

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος -Προϋπολογισμού έτους 2024

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. 7.     

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2024

 1. 8.     

 Έγκριση του από 13-02-2024 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 4ο τρίμηνο 2023 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

 1. 9.     

Μείωση από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων