Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » H 3η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου
H 3η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ   14   06 –  2024   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    12252     

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων            

ΠΡΟΣ:

  1. A.   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

  1. B.   Δήμαρχο  

κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο                                           

 

  Γ. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

                                              

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 3η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67Α παρ.2 ν.3852/10, (όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23), στις 28 – 06 – 2024   ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30.  

Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί ένα θέμα προς συζήτηση η Τρίτη  25 Ιουνίου  2024.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ