Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 27η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου
Η 27η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ    11  –  12  –  2023  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      24851

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 27η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010, στις  15  Δεκεμβρίου  2023 ημέρα  Παρασκευή   και με ώρα 17:30, για την λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μεσσήνης για το έτος 2024   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης