Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Στις 28 Νοεμβρίου η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης
Στις 28 Νοεμβρίου η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     24 –  11  –  2022  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.        22275  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις 28  Νοεμβρίου  2022 ημέρα  Δευτέρα και με ώρα 18:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α.Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.     

Έκφραση απόψεων για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων και συνοδών εγκαταστάσεων αυτού στη θέση «Καρυά ή Βελίκα», ΔΕ Πεταλιδίου, Δ. Μεσσήνης, Π.Ε. Μεσσηνίας, του φορέα ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

  1. 2.     

Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για την  σημειακή τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Πεταλιδίου (ΦΕΚ 445/ΑΑΠ/2013) με κατάργηση της περιοχής ΠΠ1.

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 3.     

 Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών & διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 4.     

Έγκριση πρακτικών επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγραφών για το 1ο  ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 5.     

Έγκριση πρακτικών επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγραφών για το  ΚΔΑΠ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 6.     

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου», στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου  Μεσσήνης.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 7.     

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου», στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου  Μεσσήνης.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 8.     

Έγκριση παραχώρησης χρήσης γηπέδων στους αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Μεσσήνης για προπονήσεις και αγώνες

ΜΑΚΡΗΣ

  1. 9.     

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων

ΜΑΚΡΗΣ

10.  

Παράταση ισχύος καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

11.  

 Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

12.  

Μείωση από  Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

13.  

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου στην Τ.Κ. Βλάση

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

14.  

Έγκριση του από 11-11-2022 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 3ο τρίμηνο 2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

15.  

Έγκριση Υπογραφής  Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank με την τράπεζα Πειραιώς  Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια  συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

16.  

Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Άρθρου 199 του Δήμου Μεσσήνης.

ΡΟΥΤΣΗΣ

17.  

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

ΡΟΥΤΣΗΣ

18.  

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Προϋπολογισμού  έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης