Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » H 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 8 Φεβρουαρίου 2023
H 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 8 Φεβρουαρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     03  –  02  –  2023  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     2192          

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  8  Φεβρουαρίου  2023 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 17:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α.Α

ΘΕΜΑ

  1.  

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Σύνταξη υπολειπόμενων απαιτούμενων μελετών για   την κατασκευή   λιμνοδεξαμενής   Τρικόρφου   της Π.Ε.  Μεσσηνίας»

  1.  

Συζήτηση και Λήψη απόφασης για το Κέντρο Υγείας Αγίου Ανδρέα Λογγάς

  1.  

Λήψη απόφασης «Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών (σχετική η υπ’ αρ. 42119/15-07-2020 1η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης No 11/2017 του ΟΑΕΔ).

  1.  

Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης έργου, Αξιολόγησης και εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  1.  

Έγκριση  Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 3ου τριμήνου 2022

  1.  

Έγκριση  Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 4ου τριμήνου 2022

  1.  

Έγκριση του από 31-01-2023 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 4ο τρίμηνο 2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

  1.  

Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων. 

  1.  

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

10.  

Έγκριση 3ου   ΑΠΕ & 3ου   ΠΚΤΝΜΕ του έργου:  «Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των όμβριων υδάτων στην  Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

11.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1η ΣΣΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΙΟΔΙΩΝ»

12.  

Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Βελτίωση υφισταμένων αγροτικών οδών Δήμου Μεσσήνης»

13.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος -Προϋπολογισμού έτους 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης