Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.
Η 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     07  –  10  –  2022  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    18849      

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις 12  Οκτωβρίου  2022 ημέρα  Τετάρτη και με ώρα 18:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α.Α

ΘΕΜΑ

  1. 1.     

 Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

  1. 2.     

Τροποποίηση - συμπλήρωση της 202/2021  απόφασης Δ.Σ. Μεσσήνης   «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης έργου, αξιολόγησης και εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ Δήμου Μεσσήνης»

  1. 3.     

Έγκριση πρακτικών επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  1. 4.     

Έγκριση πρακτικών επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγραφών για το   ΚΔΑΠ Πεταλιδίου ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  1. 5.     

Επιχορήγηση Β΄θµιας Σχολικής Επιτροπής με σκοπό την αγορά βιβλίων απαραίτητων  για την ενίσχυση της  διδασκαλίας

  1. 6.     

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

  1. 7.     

«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: Αθλητικές Υποδομές στον Οικιστικό Ιστό της Δ.Κ. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης»

  1. 8.     

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αποκατάσταση Βλαβών Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αριστομένη»

  1. 9.     

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Κατασκευή Βάσης για τη Θεμελίωση Κερκίδας στην Τ.Κ. Ανδρούσας»

10.  

Έγκριση επέκτασης δικτύου φωτισμού στην Δ.Κ. Μεσσήνης από την ΔΕΔΔΗΕ

11.  

Έγκριση επέκτασης δικτύου φωτισμού στην Τ.Κ. Χατζή από την ΔΕΔΔΗΕ

12.  

Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Πολυλόφου, Δ.Ε. Ανδρούσας, Δ. Μεσσήνης για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης

13.  

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού  για το έργο «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ στην Τράπεζα Ελλάδος».

14.  

Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης  2ου  τριμήνου 2022

15.  

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Προϋπολογισμού  έτους 2022 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης