Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Open Mall)
Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Open Mall)

Η Δράση

Ποιος είναι ο στόχος της Δράσης;

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων που
α) θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική της περιοχής παρέμβασης και
β) θα οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Διαβάστε τα ακόλουθα αρχεία κάνοντας κλικ στο καθένα ξεχωριστά: