Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Β΄ΦΑΣΗ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Β΄ΦΑΣΗ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου:

 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Β΄ΦΑΣΗ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

 Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Β΄ΦΑΣΗ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» με προϋπολογισμό  640.000,00 € ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

08 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

00 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣΗΣ

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

02.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

04 ΕΣΥ

05 ΣΑΥ

06 ΦΑΥ

11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ


 

New layer...
New layer...