Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » «Παράταση προθεσμίας παραλαβής των προσφορών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ”»
«Παράταση προθεσμίας παραλαβής των προσφορών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ”»

Σύμφωνα με την 200/2018 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Ορίζονται:

  1. Παράταση προθεσμίας ημερομηνίας λήξης παραλαβής των προσφορών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ  ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΕZΕΣΤΕΝΙΩΝ” ως τις  23 – 08 – 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 14:45.

 

  1. Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 24 – 08 – 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Αναλυτικά η απόφαση εδώ : 200. 2018