Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » H 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 22 Νοεμβρίου
H 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 22 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ       27 –  10  –  2023  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.        21586

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                       

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                                            Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010, στις 22 -11 - 2023  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:30, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α.Α

ΘΕΜΑ

  1. 1.     

Επικαιροποίηση της 463/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

  1. 2.     

Έγκριση α)Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου «Μεσσήνης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας  με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» και β)Σχεδίου Αντιμετώπισης  Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ του Δήμου «Μεσσήνης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας  με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2».

  1. 3.     

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, των Δήμων Μεσσήνης, Πύλου – Νέστορος και των Δήμων – Εταίρων Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας

Μεσσηνίας, για την υλοποίηση των πράξεων:

Α. Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας,

Β.1. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μεσσήνης και

Β.2. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, συνολικού προϋπολογισμού 952.438,50€.

  1. 4.     

Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή Δημοσίου ΙΕΚ  

  1. 5.     

Έγκριση πρακτικών επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών & διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

  1. 6.     

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Μεσσήνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το υπ’  αριθ. 71021/2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

  1. 7.     

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ –ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ -ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ   ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ » (Α.Μ: 1569-73/2023)

  1. 8.     

Μείωση από  Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων

  1. 9.     

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2023

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης