Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου
Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη     30  – 09  – 2022 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:  18319   

 

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

  1. 1.            

 Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστων  χώρων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 7η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  4 Οκτωβρίου 2022  ημέρα   Τρίτη και με ώρα 09:30 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος