Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 15 Ιουνίου
Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 15 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη   10 – 06  – 2022  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:    10684


Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 3η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 15 Ιουνίου 2022   ημέρα Τετάρτη και με ώρα 09:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:
1.         Μετατόπιση θέσης περιπτέρου    ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης


Γεώργιος Αθανασόπουλος
  Δήμαρχος