Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 11 Μαΐου
Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 11 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη   06 – 05  – 2022 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:    7785 

 

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 2η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και με ώρα 13:00 μ.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.             

Επίσπευση διαδικασιών για τη σύνταξη Πράξης Αναλογισμού για τη διάνοιξη της δημοτικής οδού παραπλεύρως των Ο.Τ. 51 και 52 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσσήνης

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 2.             

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Λήψη απόφασης επί αίτησης για χρήση κοινοχρήστου χώρου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Λήψη απόφασης περί έγκρισης κανονιστικής εμποροπανήγυρης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος