Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου
Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    14 – 10  – 2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:    18436  

 

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                        

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση  δια ζώσης (8η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την  ισχειουσα ΚΥΑ στις 18  Οκτωβρίου  2021 ημέρα  Δευτέρα  και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.             

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων  

  1. 2.             

Κοπή  πεύκου επί της πλατείας Ηρώων στην Τ.Κ. Ελληνοεκκλησιάς

  1. 3.             

Κοπή φοίνικα εντός του νεκροταφείου της Τ.Κ. Αριστομένη

  1. 4.             

Κοπή δέντρων στην Τ.Κ. Πεταλιδίου

  1. 5.             

Κοπή  φοίνικα σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Ανάληψης

  1. 6.             

Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

Γεώργιος Αθανασόπουλος

Δήμαρχος