Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    02 –06  – 2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:   9683 

 

 Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                        

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη (3η συνεδρίαση)  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 03 Ιουνίου  2021 ημέρα  Πέμπτη και με ώρα έναρξης στις 14:00 μ.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.             

Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός των οικισμών Αρσινόης και Αρχαίας Μεσσήνης, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 22ΑΣ ΚΑΙ 24ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣΗ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ)»

 

 

 

 

 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης το συντομότερο δυνατό απόφασης  από το Σώμα, ώστε αυτή να συνοδεύσει το φάκελο που θα υποβάλλει η Π.Ε. Μεσσηνίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε το έργο εν συνεχεία να τύχει χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου. Επισυνάπτεται και το υπ’ αριθμ. 149835/25-05-2021 έγγραφο της Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος