Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20 Νοεμβρίου
Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    16 – 11  – 2023 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ: 22967   

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. 1.            

Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων στην ιδιοκτησία Κισκήρα Κωνσταντίνου του Νικολάου και λοιπών ιδιοκτητών επί της 9ης Επαρχιακής Οδού (Ριζόμυλος –Πεταλίδι-Κορώνη)  στην περιοχή εντός των Πινακίδων του Κ.Ο.Κ. Π-17 και Π-18, εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού Χράνων του Δήμου Μεσσήνης,  με τοπωνύμιο «Μακρύναμος».

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 3η/2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 20 Νοεμβρίου  2023 ημέρα Δευτέρα και με ώρα 09:45 πμ σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος