Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Κοινωνική Πρόνοια » Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας
Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται απο το Ευρωπαικό Ταμείο στο πλαίσιο  των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για τα επιδόματα που δικαιούται (ΚΕΑ, Προνοιακά επιδόματα, Επίδομα Στέγασης κτλ.), όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σε ποιους απευθύνεται, ποιες υπηρεσίες παρέχει, που βρίσκεται, ώρες λειτουργίας και τηλέφωνα επικοινωνίας, δείτε το παρακάτω έγγραφο

KENTΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

                                                         image 

Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας
photo