Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Προσωπικού » Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 19 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μεσσήνης
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 19 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μεσσήνης

Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μεσσήνης, διδακτικό έτος 2023-2024.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (01-08-2023 έως και 14-08-2023).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ