Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Προσωπικού » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ/2023

Ο Δήμος Μεσσήνης θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την υπ' αριθμόν ΣΟΧ 1/2023.

Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται από 2 έως 13 Μαρτίου 2023.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ