Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Προσωπικού » Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΟΧ (ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΟΧ (ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση των δομών του Βρεφονηπιακού και των Παιδικών Σταθμών Μεσσήνης.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 29/9/2023. Λήξη υποβολής αιτήσεων στις 10/10/2023

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΟΧ 3-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ Α1-22

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ