ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2023

ΣΟΧ 1/2023 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

ΣΟΧ 1/2023 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

ΣΟΧ 1/2023 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ