Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Προσωπικού » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμόν ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού. Μέχρι και 8 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμόν ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού. Μέχρι και 8 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμόν ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δύο άτομων με σύμβαση εργασίας ιδικωτικού δικαίου ορισμενου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" περίοδος 2021-2022.

Αιτήσεις για την πρόσληψη προσωπικού μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2022 ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ