Αρχική » e-Υπηρεσίες » Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας
Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Ε1 τρέχοντος οικον. έτους  ή  Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ