Αρχική » e-Υπηρεσίες » Βεβαίωση Δήλωσης Ιδιοκτησίας Ακινήτου
Βεβαίωση Δήλωσης Ιδιοκτησίας Ακινήτου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται σε μορφή doc και pdf