Αρχική » e-Υπηρεσίες » Αίτηση για έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας
Αίτηση για έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αίτηση που απαιτείται