Αρχική » e-Υπηρεσίες » Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για στρατολογική χρήση μειωμένη θητεία)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για στρατολογική χρήση μειωμένη θητεία)

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Απαιτείται δήλωση γονέα.