Αρχική » e-Υπηρεσίες » Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών
Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών./p>

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

2. Υπεύθυνη Δήλωση Δύο Μαρτύρων (οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος / θανούσης. Σχετική υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλλει και μέλος της οικογένειας, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.)