Αρχική » e-Υπηρεσίες » Έντυπο Συναίνεσης για το Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Έντυπο Συναίνεσης για το Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί το έντυπο που απαιτείται