Αρχική » e-Υπηρεσίες » Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους και πρόσφατο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΚΟ