Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Δικαιολογητικά

  1. Aίτηση.
  2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο με όλες τις μεταβολές.
  3. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άνδρα).