Δήλωση γέννησης

Δικαιολογητικά

  1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου).
  2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.