ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ.ΧΙΩΤΗ

Με την υπ’αρίθμ.26448/4-2-1954 δημόσια διαθήκη του Μέγα Ευεργέτη Νικολάου Αθ.Χιώτη, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’αρίθμ.743/29-2-1956 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δώρισε την περιουσία του στο Δήμο Μεσσήνης, συστήθηκε το ομώνυμο Κληροδότημα ,το οποίο εδρεύει στη Μεσσήνη και αποτελεί Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης,  υποτελές στο Δήμο Μεσσήνης και λειτουργεί ουσιαστικά από το 1964.

Το κληροδότημα  διοικείται από δύο Επιτροπές.

Α) Την Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο τον εκάστοτε δήμαρχο Μεσσήνης και μέλη το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο, η οποία είναι υπεύθυνη για την οικονομική και διοικητική διαχείρισή του.

Β) Την Επιτροπή Εκτελεστών, στην οποία πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, αντιπρόεδρος ο εκάστοτε δήμαρχος και μέλη της το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο. Η επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των έξι σκοπών του Διαθέτη οι οποίοι αναφέροντα στο άρθρο 2 του κανονισμού λειτουργίας  του κληροδοτήματος, όπως κατωτέρω:

Οι σκοποί του είναι καθαρά φιλανθρωπικοί και αφορούν τους μόνιμους κατοίκους και δημότες της πόλεως Μεσσήνης και μόνο.

1. H παροχή δωρεάν ιατρικής περίθαλψης σε απόρους ασθενείς κατοίκους και δημότες Μεσσήνη.

2. Η παροχή οικονομικών βοηθημάτων για  φάρμακα και  έξοδα  συντήρησης σε απόρους ασθενείς, κατοίκους και δημότες Μεσσήνης κατά την διάρκεια των ασθενειών τους,

3. Η παροχή οικονομικών βοηθημάτων κατά τις εορτές Χριστούγεννα και Πάσχα κάθε έτος, σε απόρους κατοίκους και δημότες  Μεσσήνης

4. Η παροχή οικονομικού βοηθήματος εξόδων κηδείας, σε απόρους κατοίκους και δημότες  Μεσσήνης

5. Η παροχή οικονομικών βοηθημάτων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, σε απόρους κατοίκους και δημότες  Μεσσήνης.

6. Η παροχή οικονομικών βοηθημάτων εξόδων γάμου, σε άπορες νεανίδες κατοίκους και δημότες  Μεσσήνης, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προηγούμενοι σκοποί κατά τη διάρκεια του έτους, και το επιτρέπουν τα έσοδα του κληροδοτήματος.

 Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε χρόνο, την 9η Μαϊου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  στην ομώνυμη παραλία Μεσσήνης,πραγματοποιείται μεγαλοπρεπής εορτασμός του Αγίου Νικολάου του Νέου, και γίνεται ιερατικό μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μεγάλου Ευεργέτη της πόλης μας Νικολάου Αθ.Χιώτη και της συζύγου του Μαρίας, όπως  αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού λειτουργίας του Κληροδοτήματος. Άξιο αναφοράς είναι, ότι μοιράζονται δωρεάν αρτίδια και αναψυκτικά, όπως επίσης διανέμονται δωρεάν σε όλους τους παρευρισκόμενους, λαχεία κλήρωσης πλούσιων δώρων, τα οποία προέρχονται από την τοπική αγορά της πόλης μας, στηρίζοντας έτσι τους ντόπιους καταστηματάρχες, αυτή την ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομική στιγμή που περνά η πατρίδα μας και συνάμα η πόλη μας.

  Ο Μεγάλος αυτός ευεργέτης με την κληρονομιά που άφησε στο Δήμο Μεσσήνης, δίνει κάθε χρόνο οικονομική βοήθεια, ανάσα και ελπίδα σε αναξιοπαθούντες, οικονομικά αδυνάτους ασθενείς κατοίκους και δημότες της πόλεώς μας.  

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ.ΧΙΩΤΗ