Αρχική » ΔΗΜΟΤΗΣ » Κοινωνική Πολιτική » e-ΚΔΑΠ » Μουσική » Η νότα Σι και Ντο στο πεντάγραμμο
Η νότα Σι και Ντο στο πεντάγραμμο

Τάξη:  Α’ και Δ’ Δημοτικού.
Εκτιμώμενη διάρκεια άσκησης: 45 λεπτά

Οδηγίες:

Εκτυπώνουμε τις εικόνες.

Στην πρώτη εικόνα ενώνουμε τις τελίτσες ώστε να μάθουμε να σχηματίζουμε την νότα Σι, στην τρίτη γραμμή του πενταγράμμου.

Στην δεύτερη εικόνα ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για να σχηματίσουμε την νότα Ντο. Σε αυτήν την άσκηση μαθαίνουμε το Ντο που βρίσκεται στο τρίτο διάστημα του πενταγράμμου.

Στην συνέχεια στο πεντάγραμμο που ακολουθεί μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση το κλειδί του Σολ που μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα, καθώς και να γράψουμε πάλι την Σι και την νότα Ντο μόνοι μας.

Η νότα Σι και Ντο στο πεντάγραμμο
photo
photo
photo