Η νότα Σολ και Λα

Τάξη:  Α’ και Δ’ Δημοτικού.
Εκτιμώμενη διάρκεια άσκησης: 45 λεπτά

Οδηγίες:

Εκτυπώνουμε τις εικόνες.

Στην πρώτη εικόνα ενώνουμε τις τελίτσες ώστε να μάθουμε να σχηματίζουμε την νότα Σολ, στην δεύτερη γραμμή του πενταγράμμου.

Στην δεύτερη εικόνα ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για να σχηματίσουμε την νότα Λα. Η νότα Λα βρίσκετε στο δεύτερο διάστημα του πενταγράμμου.

Στην συνέχεια στο πεντάγραμμο που ακολουθεί μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση το κλειδί του Σολ που μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα, καθώς και να γράψουμε πάλι την Σολ και την νότα Λα μόνοι μας.

Η νότα Σολ και Λα
photo
photo
photo
photo