Δημοτικό Κοιμητήριο Μεσσήνης

1. Για τον ενταφιασμό νεκρών απαιτείται:

 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 • Αριθμό Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και πλήρη στοιχεία (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) συγγενικού προσώπου του θανόντος.
 • Επιλογή σειράς ενταφιασμού του νεκρού (κατόπιν συνεννόησης με τον Εργάτη του Κοιμητηρίου) και ανάλογα με την διαθεσιμότητα.
 • Πληρωμή τέλους ταφής ανάλογα με την επιλογή σειράς.

Τα τέλη ταφής (είτε σε απλό τάφο είτε σε οικογενειακό) ανάλογα με την Σειρά είναι τα εξής:
Α΄ Σειρά = 200,00€
Β΄ Σειρά = 130,00€
Γ΄ Σειρά = 110,00€
Δ΄Σειρά = 90,00€
Νέο Τμήμα = 130,00€

2. Για την παράταση τάφων τριετούς ταφής απαιτείται:

 • Αίτηση.
 • Αριθμό Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος/ουσα.
 • Πληρωμή τέλους παράτασης ανάλογα με την σειρά ενταφιασμού.
  Για τάφους Α΄ Σειράς (για κάθε χρόνο & μέχρι 2 έτη) = 30,00€
  Για τάφους Β΄ Σειράς (για κάθε χρόνο μέχρι 2 έτη) = 20,00€
  Για τάφους Γ΄ Σειράς (για κάθε χρόνο μέχρι 2 έτη) = 12,00€
  Για τάφους Δ΄ Σειράς (για κάθε χρόνο μέχρι 2 έτη) = 8,00€
  Για τάφους Νέου Τμήματος (για κάθε χρόνο μέχρι 2 έτη) = 20,00€

3. Για την εκταφή από τάφους κοινούς και οικογενειακούς απαιτείται:

 • Αριθμό Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και πλήρη στοιχεία (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) συγγενικού προσώπου του θανόντος.
 • Πληρωμή τέλους εκταφής ανάλογα με την σειρά ενταφιασμού.

Τα τέλη εκταφής (είτε σε απλό τάφο είτε σε οικογενειακό) ανάλογα με την Σειρά είναι τα εξής:
Α΄ Σειρά = 90,00€
Β΄ Σειρά = 85,00€
Γ΄ Σειρά = 80,00€
Δ΄Σειρά = 75,00€
Νέο Τμήμα = 85,00€
Επανεκταφή για όλες τις σειρές = 50,00€
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται και ποσό 6,00€ για την φύλαξη των οστών εντός του οστεοφυλακίου, τρέχοντος έτους.

4. Για την φύλαξη των οστών σε οστεοθήκη, στο οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου απαιτείται:

 • Αριθμό Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) συγγενικού προσώπου του θανόντος.
 • Πληρωμή ετήσιου τέλους 6,00€

5. Για κατασκευή μνημείου ή εκτέλεσης έργων επί των τάφων κοινών και οικογενειακών απαιτείται:

 • Αριθμό Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) συγγενικού προσώπου του θανόντος.
 • Πληρωμή τέλους 30,00€

6. Για την αγορά οικογενειακού τάφου απαιτείται:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/νης όπου θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και πλήρη στοιχεία (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) του αιτούντος/σας.
 • Πληρωμή χρηματικού ποσού ανάλογα με την επιλογή σειράς.

Για τάφους Α΄ Σειράς μονούς 30,000,00€ και διπλούς 60.000,00€.
Για τάφους Β΄ Σειράς μονούς 20,000,00€ και διπλούς 40.000,00€.
Για τάφους Γ΄ Σειράς μονούς 11,000,00€ και διπλούς 22.000,00€.
Για τάφους Δ΄ Σειράς μονούς 7.000,00€ και διπλούς 14.000,00€.
Για τάφους Νέου Τμήματος μονούς 6.000,00€ και διπλούς 3.000,00€.