Η ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Τίτλος Δραστηριότητας: Η Κύρια Μνήμη του Υπολογιστή

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 9-12
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Ο βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται η κύρια μνήμη του υπολογιστή καθώς και την  λειτουργία αυτών

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αρχικά θα διαβάζετε για την κύρια μνήμη του υπολογιστή και τα  μέρη που αυτή αποτελείται.

 Έπειτα, να εκτυπώσετε και να απαντήσετε το φύλλο εργασίας για την κύρια μνήμη του υπολογιστή.

Βρείτε το αρχείο εδώ: Η κύρια μνήμη του υπολογιστή

Βρείτε το φύλλο εργασίας εδώ: Φύλλο εργασίας

 

Η ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
photo