Αρχική » ΔΗΜΟΤΗΣ » Κοινωνική Πολιτική » e-ΚΔΑΠ » Πληροφορική και Ρομποτική » ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 5-7
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
40 λεπτά

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μαθαίνουν τα κύρια μέρη του υπολογιστή. Στόχος είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα κυριότερα μέρη του υπολογιστή.

Οδηγίες:

Αρχικά, να διαβάσετε το αρχείο με όνομα «Τα κύρια μέρη του υπολογιστή»:

Τα κύρια μέρη του υπολογιστή

Παρατηρείστε προσεκτικά τις εικόνες με τα κύρια μέρη του υπολογιστή!

Τέλος, ανοίξτε τη δραστηριότητα με όνομα «Γνωρίζω τον υπολογιστή» , εκτυπώστε την και συμπληρώστε στα μέρη του υπολογιστή τα γράμματα που λείπουν:

Γνωρίζω τον υπολογιστή

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
photo