ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τίτλος Δραστηριότητας: Μονάδες μέτρησης πληροφορίας

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 8-12
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Ο βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τις μονάδες μέτρησης χωρητικότητας, να κατονομάζουν τα πολλαπλάσια του Byte και να μετατρέπουν τα πολλαπλάσια του Byte σε άλλο.

Οδηγίες:

1)    Αρχικά, θα διαβάσετε για τις μονάδες μέτρησης της πληροφορίας όπου θα πρέπει να μάθετε τα πολλαπλάσια του Byte αλλά και πως μετατρέπονται τα πολλαπλάσια του Byte σε άλλη μονάδα

2)   Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας και μετατρέψτε της μονάδες μέτρησης στα μεγέθη που σας ζητάει.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
photo